2015

MÄRTS

Tulmetoa korrastamine muuseumiõppeks algklassidele

APRILL

Muuuseumiõppetunnid III klassile; kodu-uurijatele

Muuseumi kodulehekülje kujundamisega alustamine

MAI

Stendide uuendamine koolitoas

Muuseumi kodulehekülje kujundamise jätkamine

Hariduspäev õpilastele (1)

Õpilaste külastuspäevad (2)

JUUNI

Lõunatiiva tubade puhastamine; akende pesemine õpilaste abiga

Uurimistööde kogu täiendamine

Leili Andre ja Ansomardi- nimeliste konkursside võidutööde  paigutamine koolimuuseumi tuppa

Külastuspäevadel huviliste vastuvõtt (4)

JUULI

Kodulehe avaldamine meedias

Külastuspäevad huvilistele (3)

Näitused  muuseumi ruumides

1) Laulupeotule teekonnad koos järvajaanikatega;

2) Need aastad ei unune (küüditamise meenutused 1941; 1949);

3) Ajalehe Jaani Teataja  väljapanek;

4) Väljapanek pedagoogi, luuletaja ja loodus-uurija Roopi Hallimäe, välis-Eesti kirjaniku Oskar Lõvi alaias Jaan Järvalane ja Eesti kirjaniku Peäro August Pitka alias Ansomardi elust

5) Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilastööde näitus (avatud kogu suve, võimalik uudistada külastuspäevadel)

6) Kellade näitus “Aeg maha”

AUGUST

Avatud muusuemipäevad ja külaliste vastuvõtupäevad  (3).

Muuseumikogude täiendamine.

SEPTEMBER

Külaliste vastuvõtt  (3)

OKTOOBER

Hariduspäevad õpilastele (3)

NOVEMBER – DETSEMBER

Tegevus kooli juures. Turismiõppe õppekava järgi õppimine

Uurimistööde juhendamine, materjalide otsimine.

Turismiõppeks materjalide valimine.