2015- 2020

2015

MÄRTS: Tulmetoa korrastamine muuseumiõppeks algklassidele

APRILL: Muuseumiõppetunnid III klassile; kodu-uurijatele. Muuseumi kodulehekülje kujundamisega alustamine

MAI: Stendide uuendamine koolitoas. Muuseumi kodulehekülje kujundamise jätkamine. Hariduspäev õpilastele (1). Õpilaste külastuspäevad (2)

JUUNI: Lõunatiiva tubade puhastamine; akende pesemine õpilaste abiga. Uurimistööde kogu täiendamine. Leili Andre ja Ansomardi- nimeliste konkursside võidutööde  paigutamine koolimuuseumi tuppa. Külastuspäevadel huviliste vastuvõtt (4)

JUULI: Kodulehe avaldamine meedias. Külastuspäevad huvilistele (3)

Näitused  muuseumi ruumides

1) Laulupeotule teekonnad koos järvajaanikatega; 2) Need aastad ei unune (küüditamise meenutused 1941; 1949); 3) Ajalehe Jaani Teataja  väljapanek; 4) Väljapanek pedagoogi, luuletaja ja loodus-uurija Roopi Hallimäe, välis-Eesti kirjaniku Oskar Lõvi alaias Jaan Järvalane ja Eesti kirjaniku Peäro August Pitka alias Ansomardi elust; 5) Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilastööde näitus (avatud kogu suve, võimalik uudistada külastuspäevadel); 6) Kellade näitus “Aeg maha”.

AUGUST: Avatud muuseUmipäevad ja külaliste vastuvõtupäevad  (3). Muuseumikogude täiendamine.

SEPTEMBER: Külaliste vastuvõtt  (3)

OKTOOBER: Hariduspäevad õpilastele (3)

NOVEMBER – DETSEMBER: Tegevus kooli juures. Turismiõppe õppekava järgi õppimine. Uurimistööde juhendamine, materjalide otsimine.. Turismiõppeks materjalide valimine.

2016

JAANUAR – MÄRTS: Suvise Järvamaa II memmede rahvatantsupäeva kavandamine 23. juuliks 2016  ja koostöö maakonna memmede  (vanaemade) rahvatantsurühmadega. Majandusaasta aruande koostamine. Tegevusaruande läbiarutamine. Turismiõppe õpilastele õppepäeva läbiviimine. Näituste korrastamine. Uurimistööde juhendamine

APRILL: Muuseumiekspositsioonide korrastamine, uuendamine. Leili Andre nimelise  omaloomingukonkursi “Eesti elu regivärssides” tulemused kooli koduleheküljel. Täiskasvanudtest ei olnud osalejaid. Muuseumi ruumide  korrastamine: tolmu pühkimine ja põrandate pesemine. Turismiõppe õpilastele ekskursioon  (12 )

MAI: 1.mai AVATUD USTE PÄEV KL 12.00 15.00. Ruumide korrastamine, näituste kohenedamine

JUUNI: 2. JUUNI – MÕISAKOOLI PÄEV- õppematk koos turismiõppe õpilastega ja piknik ning klasside esinemine mõisa trepil. 4. juunil külastuspäev. Ekspositsioonide kohendamine. “Sõpruse sillal 2” ajaloomaterjali koostamine ja kammköites säilitamine

JUULI: KÜLASTUSPÄEVAD: 2. juulil; 16. juulil; 31. juulil kell 12.00- 15.00. Näituste ülespanek– Aeg ja valgus: ajanäitajad ja laternad (alates 2. juulist); Sõpruse sillal: 25 aastat valdadevahelisest sõprussuhete algusest Järva-Jaani ja Kälviä-Kokkola valdade vahel (alates 16. juuni).

23. juulil Järvamaa vanaemade rahvatantsurühmade teine maakondlik kontsertetendus “Perepidu” Järva-Jaani  Vanatehnika varjupaigas kell 15.00

AUGUST: KÜLASTUSPÄEV 13. augustil

SEPTEMBER: Valla 25. aastapäeva orienteerumismäng “Tunne oma koduvalda” korraldamine 22. ja 23.09.2016. Järva-Jaani vallale anti õiguslik staatus 26.09.1991. Pidustused toimusid 10.oktoobril 1991.

2017

JAANUAR – MÄRTS: Majandusaasta aruande koostamine. Tegevusaruande läbiarutamine

APRILL – MAI: Muuseumi ruumide puhastamine (akende ja kardinate pesemine). Uurimistööde juhendamine. Uute ekspositsioonide planeerimine. 19. mail külastuspäev. Näituste uuendamine

JUUNI – AUGUST: Ekspositsioonide värskendamine. Aruande-valimiskoosolek 26.06.2017. Muuseum avatud külastajatele  01.07; 21.07; 23.07; 01.08; 02.08, 11.08 ja 12.08 (kokku kaheksa  päeva suve jooksul). Muuseumis abiks õpilane Kristi Aaloe. Näituste uuendamine

  • Kellade näitus: Peatunud aeg (01.05.2017)
  • Järva-Jaani piltides läbi nelja aastaaja. Fotonäitus Maris ja Kaisa Susi (alates 21.07.2017)
  • Järva-Jaani keskkooli vilistlane Väino Treksler – meistersportlane jalgrattaspordis: medalid, diplomid ja sportlaseks kujunemise päevik
  • Järva-Jaani vald 1991- 2017 (23.07.2017): ajalugu, ajalehed ja meened

SEPTEMBER – DETSEMBER: Muuseum suletud. Avati vaid  huvilistele   eelneval tellimisel.

2018

JAANUAR – MÄRTS: Majandusaasta aruande koostamine. õpilaste uurimistööde koostamine ja juhendamine, osalemine Forseliuse Seltsi loovtööde konkursil

6. APRILL: Uue Järva valla ametnike külaskäik  Orina muuseumisse, kui valla hoonesse. Probleemidest kerkis üles: 1. Ehitusprojekti uuendamine, et oleks võimalik taotleda täiendavalt finantseerimisi. 2. Pidada läbirääkimisi kooliga, kuidas edaspidi saab olema haldamine ja teha seda kirjalikult. 3. Arvati, et omafinantseerimise osa tuleks taotleda ikkagi vallast.

MAI: Muuseumiööle eelneval päeval viia läbi lastele muuseumimäng “Järva-Jaani kihelkond Eesti Vabariigis 100 aasta jooksul” . Mängus osalejatel tuleb leida vajalikud  allikad ekspositsioonist, jalutuskäik muuseumis iseseisvalt või koos giidiga täistunnil. Muuseum avatud 18.mail kell 17.00 – 19.00

JUUNI: Külastamine võimalik kokkuleppel. Näitus “Beebimaailm   40-50 aastat tagasi.”  Oodatud on ka esemed külalistelt, kui sellest ajast (1970-1990) on alles beebidele ja väikelastele mõeldud esemeid, mänguasju. Muuseum avatud 28.06 kell 12.00- 15.00

JUULI: Näitus “Beebimaailm   30-50 aastat tagasi (1970- 1990)”. Muuseum avatud 05. ja 06. juulil kell 12.00 – 15.00; 27. 07. kell 12.00- 15.00. Külastamine võimalik ka kokkuleppel.

AUGUST: Muuseum avatud 10. augustil  kell 12.00- 15.00. Külastamine võimalik kokkuleppel.

SEPTEMBER: Muuseumimäng ja orienteerumine koostöös Järva-Jaani Gümnaasiumiga. Suvekuudel toimus ka ekspositsiooni värskendamine, kuhu lisandusid endise Järva-Jaani valla ajalugu ja uue Järva valla alguslugu ning Järva valla ajalehed.

2019

Muuseumi ruumid avati ainult eelneval kokkuleppel. Ruumides peeti üldkoosolek, kus osales ka kooli direktor, kes lubas aidata II korruse aknad parandada. Paraku jäid tööd tegemata, koolipoolset abi koolimuuseumis üles ei näidatud. Uuendati mõningaid väljapanekuid ja tehti korrastustöid. Kasutati muuseumis olevat teabematerjali uurimistööde juhendamisel.

2020

Muuseumi külastamine toimus eelneval kokkuleppel – külastajaid kokku 16. Kinnitati majandusaasta aruanne. 4. septembril toimus aruande-valmiskoosolek, kus otsustati muuta põhikirja, nimetada MTÜ Järva-Jaani Muuseum uuest hooajast õige nimega Järva-Jaani Koduloomuuseumiks; valiti uus juhatus koosseisus Silva Kärner, Agnes Kaio ja Ülle Jääger. revidendiks Lia Ojakõiv.