2019

Muuseumi ruumid avati ainult eelneval kokkuleppel.

Ruumides peeti üldkoosolek, kus osales ka kooli direktor, kes lubas aidata II korruse aknad parandada. Paraku jäid tööd tegemata, koolipoolset abi koolimuuseumis üles ei näidatud.

Uuendati mõningaid väljapanekuid ja tehti korrastustöid. Kasutati muuseumis olevat teabematerjali uurimistööde juhendamisel.