Muuseumitee Järva vallas 2021

“DIISLIDISK-O”

Loeng-etendus “Diislidisko” Orina mõisas- Järv-Jaani Koduloomuuseumis. Loengut peab Andrus Laansalu. Foto M.Kontus
Traktoriõpetuse materjale tutvustas Peeter Rästas. Foto M.Kontus
Diski liikumine klassiruumis. Foto M.Kontus
Traktorimootorite “muusika” ja helid… Laval Andrus Laansalu
Lavadiski keerlemine…
Tehnika pöördlava – Helmut Vajakase vaimutöö, mida aitasid teostada Järva-Jaani Maakutsekoolis nr 31 õppinud poisid aastatel 1969-1981. Klass valmis õppetööks 1971 – s.o 50 aastat tagasi … ja selle kutsus uuele elule Andrus Laansalu koos oma meeskonnaga. Aitäh!

VANATEHNIKA VARJUPAIK

Algab “Õppehäire”

SÕIT ROOMIKTRANSPORTÖÖRIGA