KASULIK TEADA!

1999. aasta kevadel alustati Orina mõisas koduloomuuseumi rajamist ajalooõpetaja Helgi Veemaa ja kooli huvialajuht Silva Kärneri eestvedamisel, et valmistuda kooli vilistlaspäevaks ning esimesena saigi valmis kooliajaloo tuba. Moodustus kodu-uurimisrühm.

25.03.2004 nimetati koduloomuuseum ametlikult kooli juures tegutsevaks Järva-Jaani Muuseumiks, postiaadressiga Pikk tn 1, asukohaga Mõisa tee 8.

04.09.2020 muutis MTÜ Järva-Jaani Muuseum üldkoosolek muuseumi nimetust, kuna rahva seas hakkas levima endises Orina mõisas asuva muuseum koduloomuuseumina: MTÜ Järva-Jaani Koduloomuuseum.

Järva-Jaani koduloomuuseum asub huvitava ajalooga Orina (sks Orgena) mõisa peahoones.

1919. aastast oli mõis koolide käsutuses, kuhu algul paigutati Orina Kõrgem Algkool, seejärel Järva-Jaani Tütarlaste Täienduskool (1924- 1938), mis hiljem reorganiseeriti kodumajanduskooliks (1938- 1947).

Aastatel 1947 – 1996 oli mõisa peahoone Järva-Jaani kutsekooli kasutuses, kus õpetati põllumajanduse mehhanisaatoreid, kombainereid, autojuhte.

Mõisahoones on säilinud traktoristide õpetamiseks rajatud õppeklass ja tehnika pöördlava (1971. aastast õpetaja Helmut Vajakas´e eestvedamisel), materjale mehhaniseerimiskooli ajaloost.

Teisel korrusel on muuseumitoad, kus kajastatakse killukest Järva-Jaani kihelkonna, valla ja koolide loost, antakse ülevaade siitkandist pärit tuntud inimestest.

Järk-järgult täitusid ka teised toad koduloolise materjaliga. 

Mõisahoones kasutati  ruume Järva-Jaani kooli kodundustundide läbiviimiseks (köök ja õppeklass).

Igal suvel oodatakse mõisa peahoonesse külalisi, et näidata seni pärandiks jäänud vara.

Alates 2020. aastast on muuseumikülastust võimalik tellida ette Muuseumide keskuse kaudu.