KODULOOMUUSEUM

Koduloomuuseum asub aadressil Mõisa tee 8, Järva-Jaani 73301 (endine Orina mõis ja kutsekoolile kuulunud hoone on Järva valla vara). 2022. aasta suvel avatud ka külastajatele juulikuu reedeti kl 14.00- 16.00. Pääse 5€ inimene.

Kuna muuseumi külastus on ruumide asetuse tõttu võimalik vaid giidiga, siis tuleb see eelnevalt kokku leppida Vanatehnika muuseumide keskuses: Silva Kärner renraks@gmail.com 5153638 ja Tuve Kärner 5149485 või Järva-Jaani Gümnaasiumis Agnes Kaio agnes.kaio@jjaani.edu.ee 56648191

Järva vald tahab loobuda hoonega seotud kulude toetamisest, mistõttu oodatakse alates 2022. aastast uusi ideid ja mõtteid Orina mõisahoone säilitamiseks ja/või renoveerimiseks.

Koduloomuuseumi rajamise mõte

Järva-Jaani  kodu-uurimisrühm alustas juba 1999. aasta kevadel  Järva-Jaani Keskkooli juures tegutsemist ning läheneva hariduselu 310. aastapäevaga, et panna üles näitus kooliajaloost.   Koolimajas olev matejal oli kokku kuhjatud ajalooklassi tagakambrisse ning selle igakordne lahtiharutamine tundus ajakulukas. Samas tegi direktor ettepaneku alustada koolimuuseumi rajamist mõisa, sest sinna võib õpilastega minna siis igal ajal. Näituste väljapanekuga alustasid tollane huvijuhi  Silva Kärner ja ajalooõpetaja Helgi Veemaa. Orina mõisa, endise kuitsekooli meistrite tuppa II korrusel paigutati algselt stendid kooliajaloo materjalidega, hiljem lisandusid koolivormid ja koolipingid ning vanad õpikud.

Ka kodumajanduskoolis õppinud naiste tööd ja mälestused andsid ainest muuseumitubade sisustamiseks jätkuvalt. Mõisajaloost andis palju materjali viimaste mõisnike suguseltsi esindaja Helene von Schilling, kes oli Eestist lahkunud enne punavägede tulekut.

Tasapisi kogunes materjali ka nõukogude perioodi ajalugu kajastavasse tuppa. Üleskorjamiseks olid piisavalt ajaloolist materjali maha jätnud ka Järva-Jaani kutsekooli likvideerijad. Omaette väärtusena tundus Helmut Vajakase algatusel valminud traktoriõppeklass, mida tunnustati ka Moskava rahvamajandussaavutuste näitusel 1980 ja 1981. aastal.

2004. aastal  otsustati asutada kooli juurde oma MTÜ, et oleks võimalik taotleda projektidest lisavahendeid muuseumitöö edendamiseks. Järva-Jaani Gümnaasium  võeti Mõisakoolide Ühendusse 2005. aastal.

Koduloomuuseumina hoitakse  kohalikku kultuuripärandit, Järva-Jaani kihelkonna ja piirkonna ajalugu ning koolilugusid. Hoone ise on valla haldusalas ning MTÜ Järva-Jaani Koduloomuuseum omab õigust hoones muuseumialase tegevuse korraldamiseks.