TOETUSED

Projektidest oleme saanud toetust endise mõisahoone renoveerimistegevuseks, kuid abiks on olnud ka õpilased ning kooli töötajad, et edendada mittetulunduslikku tegevust

 1. Uus katus ja vihmaveetorud on paigaldatud aastal 2004 Schillingite suguseltsi annetustega.

 2. Taotletud on kooli algatusel rahasid Mõisakoolide Ühingu kaudu mõisahoone renoveerimisprojekti saamiseks (projekt olemas 2008. aastast);

 3. MTÜ poolt rahasid mõisa renoveerimiseks taotleti PRIA LEADER projektist ning nende rahadega viidi läbi Orina mõisa renoveerimise I ja II etapp, millega paigaldati hoonesse keskküttesüsteem ja osaliselt elektrisüsteem (2011);

 4. Kultuuriministeeriumist taotles Järva-Jaani vald raha WC-de väljaehitamiseks (2012), et saaks hakata mõisahoonet kasutama huvilistele näitamiseks. WC-d on valmis ja kasutusel suvest 2013.

 5. Valla vahenditega ehitati puidust mõisa sissepääsutrepp 2013 kevadel, kuid projekti kohaselt on sissepääsuks vaja välja ehitada kivitrepp.

 6. Kivitrepi ehitamiseks saadi raha PRIA LEADER projekti kaudu 2014. aasta kevad-talvel ning remonditööd said valmis juuni alguseks 2014. Sama projektiga Orina mõisa remonditööd pandi II korruse muuseumitubadesse sisse elekter.

 7. Kuna mõis vajab suuremaid investeeringuid täielikuks renoveerimiseks, siis pakume huvilistele ja külastajatele vaatamiseks seda, mida remondiootel ruumides saab näidata. Oleme avatud annetustele. 

 8. 2014.aasta kevadel renoveerisid gümnaasiumi VIII klassi poisid ära kaks lauda ja riiuli. 2015. aastal sai korda üks sirm.

 9. Suviti (sh ka 2022) on töölaagri lapsed käinud abistamas akende pesemisel, remondiootel ruumide korrastamisel (tapeedi maha võtmine, tolmu pühkimine, põrandate pesemine) ja giidiõpilased on olnud muuseumivalves külastajatele avatud päevadel (2014-2017).
 10. 2021 Järva valla abil peatati katuse leke. Tänu Jüri Nukkele! Toimusid etendused "Diislidisko", mille eestvedajad oli EKAst Andrus Laansalu ja näitleja Peeter Rästas. Toetus Eesti Kultuurkapitalilt.
  Osaleti Järva valla Muuseumitee projektis 4.-5.09.2021

11. Toetus PRIA LEADER projekti raames “Hariduslembene Järva-Jaani”. koostööprojekt Järva-Jaani Gümnaasiumiga 2022-2024, mille raames toimuvad ka mitmed ettevõtmised seoses hariduselu konverentside ja vilistlaspäevadega ning hariduselu raamatu tutvustamisega.