EUROOPA LIIDU TOETUS

JÄRVA-JAANI TuletÕrje seltsi projekt: JÄRVA-JAANI VANATEHNIKA MUUSeuMIDE KESKUS 2016-2019
E-toetus
Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt toetatud projekti „Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskus” raames on ehitatud vanatehnika eksponeerimiseks ja korrastamiseks viilhall ning restaureeritud muuseumide keskus.
Projekti elluviimise aeg 01.11.2016-31.10.2019

MUUSEUMIDE KESKUS ON AVATUD KÜLASTAJATELE 15. NOVEMBRIST 2019