KODULOOMUUSEUM

Järva-Jaani Koduloomuuseum endises Orina mõisa peahoones asub aadressil Mõisa tee 8, Järva-Jaani 73301. Sissepääs 5€ inimene.

Kuna muuseumi külastus on ruumide asetuse tõttu võimalik vaid giidiga, siis tuleb see eelnevalt kokku leppida Vanatehnika muuseumide keskuses: Silva Kärner renraks@gmail.com 5153638 ja Tuve Kärner 5149485 või Järva-Jaani Gümnaasiumis Agnes Kaio agnes.kaio@jjaani.edu.ee 56648191

Alates 11 .jaanuarist 2023 kuulub endine Orina mõisa peahoone osaühingule Ametikoolitus, kuid Järva-Jaani Koduloomuuseum saab jätkata kasutuslepingu alusel tegevust seni tühjalt seisnud lõunapoolsetes tubades. Selleks aga on vaja teha ruumide korrastamine ning muuseumivara ümberkolimine, et saaks säilitada seni kogutud vara. Kuna meie sissetulekud piletirahast on üsna tagasihoidlikud, siis oleme tänulikud igasuguse toetuse eest.

Järva-Jaani Koduloomuuseumi aa SEB pangas EE371010220038985019. Täname!

Kodu-uurimisrühma algatusel sai kõigepealt valmis koolituba.

Miks Orgena, Organko või Orina?

Vaadates tagasi mõisa kujunemise ajaloole, võib oletada, et  Jalalõpe ja Keitise/Keika küla  omanikud otsustasid rajada  keskele oma majandusüksuse ehk majandusorgani (1639- 1654), mida keeleliste muganduste käigus hakatigi kutsuma Orgenaks, venestamisperioodil muutus see Organkoks ja hiljem juba Orina külaks. Saksapärane hääldus olevat g asemel sageli i kasutanud.

Teise legendi kohaselt olevat selles piirkonnas, kuhu mõis rajati , olnud enne Organoo talu, mille ümber kujunes Orina küla.

Mõisate registrisse võeti Orgena mõis 1643. aastal.