KASULIK TEADA!

1919. aastast oli mõisahoone koolide käsutuses, kuhu algul paigutati Järva-Jaani (Orina) Kõrgem Algkool, seejärel Järva-Jaani Tütarlaste Täienduskool (1924- 1938), mis hiljem reorganiseeriti kodumajanduskooliks (1938).

Aastatel 1947 – 1996 oli mõisa peahoone Järva-Jaani kutsekooli kasutuses, kus õpetati põllumajanduse mehhanisaatoreid, kombainereid, autojuhte.  Mõisahoones on säilinud traktoristide õpetamiseks rajatud õppeklass ja tehnika pöördlava (1971. aastast õpetaja Helmut Vajakas´e eestvedamisel), materjale mehhaniseerimiskooli ajaloost.

Teisel korrusel on muuseumitoad, kus kajastatakse killukest Järva-Jaani kihelkonna, valla ja koolide loost, antakse ülevaade siitkandist pärit tuntud inimestest. Järk-järgult on täitunud ka teised toad koduloolise materjaliga. 

Mõisahoones kasutati  ruume Järva-Jaani keskkooli ja gümnaasiumi kodundustundide läbiviimiseks (köök ja õppeklass) aastatel 1997- 2018.

1999. aasta kevadel alustati Orina mõisas koduloomuuseumi rajamist ajalooõpetaja Helgi Veemaa ja kooli huvialajuht Silva Kärneri eestvedamisel, et valmistuda kooli vilistlaspäevaks ning esimesena saigi valmis kooliajaloo tuba. Moodustus kodu-uurimisrühm.

25.03.2004 nimetati koduloomuuseum ametlikult kooli juures tegutsevaks Järva-Jaani Muuseumiks (MTÜ), postiaadressiga Pikk tn 1, asukohaga Mõisa tee 8. Muuseum kanti ka koolimuuseumide nimekirja.

Alates 04.09.2020 MTÜ Järva-Jaani Koduloomuuseum. Nimi muudeti MTÜ Järva-Jaani Muuseum üldkoosoleku otsusega, kuna Järva-Jaanis on mitmeid muuseume ning Orina mõisas asuva muuseumit on eristatud kui koduloomuuseumit. Ühtlasi otsustati ühineda seltsinguga Järva-Jaani muuseumid, kuna muuseumi arendamine ja tegevus toimub vabatahtlikkuse alusel ning vallapoolseks toetuseks on seni olnud hoone tasuta kasutamisõigus, et säilitada olemasolevad varad.

Alates 2020. aastast on muuseumikülastust eelnevalt võimalik tellida  Muuseumide keskuse kaudu.

10.JAANUARIST 2023 ON KODULOOMUUSEUMIL RENDILEPING AMETIKOOLITUS OÜ-ga KUNI AASTANI 2038.